کنترل ظرفیت کمپرسور

کنترل ظرفیت کمپرسور

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , ,

کنترل ظرفیت کمپرسور ظرفیت اکثر کمپرسورهای سانتریفیوژ توسط تیغه هایی در ورودی پروانه کمپرسور کنترل می شود.ضمن اینکه بررسی دیگر طرح های کمپرسور سانتریفیوژ نشان می دهد که روش های…