ابزوربر

ابزوربر چیلر جذبی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , ,

ابزوربر –    ابزوربر حاوی ماده جاذب است –   محفظه جاذب نیز همچون اواپراتور یک مبدل پوسته و لوله است که در لوله های آن آب برج خنک کن…