سلول خورشیدی بی شکل

سلول های خورشیدی بی شکل

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , ,

سلول های خورشیدی بی  شکل سلول های بی شکل یا امورف ب هدو دسته اصلی تقسیم بندی می شوند: بی شکل فیلم نازک غیر سیلیکونی با راندامان بالا و بی…

بازده سلول خورشیدی

بازده سلول خورشیدی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

بازده سلول خورشیدی تمام سلول های خورشیدی صرف نظر از اندازه آنها ،در حدود نیم ولت یا کمترو بیشتر ،انرژی تولید می کنند. البته اندازه ی سلول بر خروجی جریان…

مفاهیم پایه سلول خورشیدی

مفاهیم پایه سلول های خورشیدی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , ,

مفاهیم پایه سلول های خورشیدی سلول خورشیدی نوعی نیمه هادی جامد است که در صورت تحریک با فتون ها الکتریسیته DC تولید می کند. برخورد فتون ها با ساختار اتمیک…

پیشرفت وسایل خورشیدی

پیشرفت وسایل خورشیدی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , ,

پیشرفت ،چشم اندازها و رویاها پیشرفت در زمینه وسایل خورشیدی ادامه دارد، سیستم ها و وسایل امروزی به نسبت وسایل چند سال گذشته بهتر عمل می کنند. سلول های فتوولتایی…