حمل چیلر جذبی

جابه جایی چیلرهای جذبی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

حمل و جابه جایی چیلرهای جذبی بهتر است چیلرها به هنگام حمل و جابه جایی حاوی لیتیم بروماید و آب مقطر نباشد و شارژ این مواد پس از کامل شدن…