آرشیو برچسب ها : نحوه استفاده از آبگرمکن ها

آبگرمکن ها در یک ساختمان تهیه آب گرم برای بهداشت مورد نیاز است. ــ انواع لوله کشی آب گرمکن: ۱-     یک لوله ای: برای ساختمان های کوچک که مسیر کوتاه است. ۲-     دو لوله ای: برای ساختمان های بزرگ ــ روش گرم کردن آبگرمکن: ۱-     آبگرمکن مستقیم (در اثر احتراق سوخت در خود مخزن تهیه […]

error: دزدی ممنوع !!!