نازل-پاشش-آب

نازل پاشش آب

0 نظر برچسب: , , , , ,

نازل پاشش آب برج خنک کننده نازلهای توزیع آب نقش بسیار مهمی در مقدار بازدهی برج های خنک کننده دارند. برای توزیع و اسپری کردن آب از نازلهای ضد رسوب…