مفاهیم پایه سلول خورشیدی

مفاهیم پایه سلول های خورشیدی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , ,

مفاهیم پایه سلول های خورشیدی سلول خورشیدی نوعی نیمه هادی جامد است که در صورت تحریک با فتون ها الکتریسیته DC تولید می کند. برخورد فتون ها با ساختار اتمیک…