آرشیو برچسب ها : مکان مناسب تاسیس مرغداری

تامین هوای مناسب در سالن های مرغداری یکی از مهمترین فاکتورهای رشد و تولید دام وطیور تامین هوای کافی و مطلوب برای تنفس آنهاست. هوای مطلوب برای مرغ بومی بایستی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد رطوبت داشته و مقدار اکسیژن آن کافی باشد. بنابراین نصب یک رطوبت سنج در فاصله ی ۳۰ سانتی متری از […]

error: دزدی ممنوع !!!