انواع زباله سوز

زباله سوز

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , ,

رشد و توسعه روز افزون صنایع آلاینده به ویژه مجتمع های پالایشگاهی و پتروشیمی در بخش صنایع پایین دستی نفت و همچنین پسماند های عفونی و بیمارستانی در بخش بهداشت…