بذر قارچ خوراکی

بذر قارچ‌های خوراکی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

آشنایی با بذر قارچ‌های خوراکی آن بخش از اندام‌های قارچ را که پرورش‌دهندگان هنگام کشت در بستر مورد استفاده قرار می‌دهند را اسپاون می‌گویند که اسپاون مساوی با بذر گیاهان…

جنبه اقتصادی قارچ خوراکی

جنبه های اقتصادی قارچ خوراکی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

جنبه های اقتصادی قارچ خوراکی آشنایی با جنبه‌های اقتصادی پرورش قارچ خوراکی براساس اطلاعات دلیکه (۱۹۷۸) Delcaire بیش از ۱۵۰۰۰ نفر در سراسر جهان به طور مستقیم قارچ خوراکی تولید می‌کنند. امروزه…

انواع قارچ خوراکی

انواع قارچ‌های خوراکی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , ,

آشنایی با انواع قارچ‌های خوراکی –          قارچ دکمه‌ای: نامی که برای قارچ دکمه‌ای در نظر گرفته شده است از شکل ظاهری آن در هنگام جوانی گرفته شده است که در…

روش جعبه ای پرورش-قارچ

روش جعبه ای پرورش قارچ

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , ,

روش جعبه ای پرورش قارچ روش جعبه ای برای اولین بار در ایران در سال ۱۹۳۶ توسط سیندن در امریکا برای قارچ دکمه ای انجام پذیرفت و این روش به…