آرشیو برچسب ها : منیع ایستاده کویل دار

منابع کوئل دار: منابع کویلدار شرکت حرارت گسترطبق طراحی و روش تولید شرکت بل اند گاست امریکا، معتبرترین و باسابقه ترین تولید کننده منابع کویلداردر دنیا، می باشد که با توجه به کلیه جوانب مهندسی و استانداردها به منظور تهیه آب گرم مصرفی به وسیله بخار یا آبداغ طراحی و تولید شده اند. منابع کویل […]