آرشیو برچسب ها : منبع کویل دار کارخانه

گروه صنعتی دمایار  تولید کننده منبع کویل دار طبق نقشه و روش ساخت بل اند گاست امریکا، معتبرترین و با سابقه ترین سازنده منابع کویل دار در سطح کشور می باشند. گروه دمایار  با در نظر گرفتن تمامی جوانب مهندسی و استانداردها جهت تهیه آب گرم مصرفی به وسیله بخار یا آب داغ  این سیستم […]

دستگاه منابع کویلدار و مخازن ذخیره سیستم منابع کویل دار سیستم منابع کویل دار با توجه به تمامی جوانب مهندسی و استانداردها به منظور به دست اوردن آب گرم مورد استفاده توسط بخار یا آب داغ طراحی و تولید شده است. ارائه سیستم ها دراندازه و ابعاد مختلف ، موجب رفع اغلب نیازها در جوانب […]