جنس منبع کندانس

منبع کندانس

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , ,

منبع کندانس مخزنی می باشد که در موتورخانه ها برای ذخیره سازی آب برگشتی حاصل از بخار در تجهیزات تبادل حرارت مورد استفاده قرار می گیرد از منبع کندانس می…

منبع کنداس دمایار

منبع کندانس

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

در واقع به صورت منبع ذخیره ای برای دیگ بخار در زمان قطع شدن احتمالی آب تغذیه عمل می کند. مخزن کندانس علاوه بر صرفه جویی به صورت منبع ذخیره…