منابع انبساط باز

منبع انبساط باز

0 نظر برچسب: , , , , , , , , ,

منبع تنظیم فشار باز عایق دار ،تولی دشده به صورت دو لایه و دو جداره آب موجود در سیستم گرمایش مرکزی بعد از دریافت گرما منبسط شـده و حجـم آن…