آرشیو برچسب ها : مناسب ترین زمان برای خاکدهی

روش جعبه ای پرورش قارچ روش جعبه ای برای اولین بار در ایران در سال ۱۹۳۶ توسط سیندن در امریکا برای قارچ دکمه ای انجام پذیرفت و این روش به صورت متحرک بوده و جعبه ها به صورت شطرنجی روی هم قرار می گیرد تا هوادهی داخل آنها به راحتی انجام پذیرد. از محاسن این […]