آرشیو برچسب ها : منابع کویلی

منابع کویل دار منابع کویل‌دار با توجه به کلیه پارامترهای مهندسی و استانداردها برای تهیه آب گرم مصرفی طراحی شده‌اند. تولیدات در اندازه و دبی‌های متفاوت، جوابگوی اغلب نیازها در زمینه‌های مختلف می‌باشد. نصب و راه‌اندازی دستگاه ساده می باشد و در صورت درخواست با ضمائم و شیرآلات مورد نیاز به صورت کا مل عرضه […]

سیستم  منابع کویلدار اساسی ترین و بهترین شیوه به منظور تولید آبگرم بهداشتی مصرفی و ذخیره آن به کار گیری از منابع کویلدار می‌باشد. در این حالت مخازن آب داغ یا بخار تامین شده به وسیله دیگ بخار، درون یک سیستم کویل حرارتی که اصولا از چند شاخه لوله رفت و برگشتی از جنس مس […]