انتخاب چیلر جذبی

انتخاب چیلرهای جذبی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , ,

انتخاب چیلرهای جذبی برای انتخاب چیلر جذبی موارد ذیل باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند: –          نیازههای سرمایشی و منابع گرمایی –          نوع چیلر جذبی مناسب –          نوع منابع…