چیدمان چیلر جذبی

لوله کشی ها در چیلر جذبی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

چیدمان و لوله کشی ها در چیلر جذبی پس از استقرار صحیح چیلر بر روی فنداسیون عملیات مرتبط نمودن چیلر با سایر اجزای سیستم آغاز می شود لولخ کشی های…

جداساز مایع بخار چیلر مارپیچ

جداساز مایع/بخار چیلر مارپیچی

0 نظر برچسب: , , , , , , , ,

جداساز مایع/بخار چیلر مارپیچی مخلوط مایع و بخار مبرد که دستگاه انبساط را ترک می کند وارد یک جداساز مایع بخار می شود در اینجا مایع مبرد در پایین محفظه…