فن تهویه سالن تولید

فن تهویه سالن تولید

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

فن تهویه سالن تولید تهویه سالن به طور کلی توسط انواع فن ها و نیز دریچه خروجی انجام میگیرد.در سالن های تولید از فن های هوادهی سادهه و یا سانتریفیوژ…