سلول سوختی

سلول سوختی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , ,

سلول سوختی فرایند تولید الکتریسیته در سلول های سوختی که در ابتدای به وجود آمدنشان آنها را باتری های گازی می نامیدند تقریبا عکس فرایند الکترولیز است.در الکترولیز انرژی الکتریکی…

کمک انرژی خورشیدی به فناوری دیگر

کمک انرژی خورشیدی به فناوری های دیگر

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , ,

کمک انرژی خورشیدی به فناوری های دیگر انرژی خورشیدی نوید استفاده از منابع جدید انرژی در آینده را می دهد به طور مثال وسیله ای به نام «سلول سوختی» هیدروژن…