دیگ های آب داغ گروه دمایار

دیگ های آبگرم

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , ,

دیگ های آبگرم دمایار دیگ های آبگرم شرکت دمایار با ظرفیت حرارتی تا 16.­000.­000 کیلوکالری از جمله تولیدات صنعتی گروه دمایار می باشد مزایای استفاده از دیگ های آبگرم پوشش…

دیگ های آبداغ (آبگرم)

دیگ های آب داغ

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , ,

در دیگ های آب داغ، محصولات حاصل از سوختن بعد از عبور از کوره به لوله هایی که مسئولیت انتقال حرارت را بر عهده دارند هدایت می گردند و انرژی حرارتی…