چیلر جذبی دو اثره دمایار

چیلر جذبی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , ,

 چیلر جذبی دو اثره ضریب عملکرد چیلرهای دو اثره تقریباً دو برابر ضریب عملکرد چیلرهای تک اثره می باشد. و این مزیت مهم چیلر جذبی دو اثره موجب استفاده بیش…