آرشیو برچسب ها : مزایای آبگرمکن های فوری

آبگرمکن های گازی ۱-      آبگرمکن های لحظه ای ۲-      آب ــ مزایای آبگرمکن های فوری نسبت به مخزن دار: ۱-      هزینه اولیه برای نوع فوری نسبت به مخزن دار است. ۲-      حجم گاز مصرفی نوع فوری در مجموع کمتر از نوع مخزن دار است. ۳-      فضای اختصاصی برای نصب آبگرمکن های فوری کمتر از نوع […]

error: دزدی ممنوع !!!