مدار قدرت چیلر

مدار قدرت چیلر جذبی

0 نظر برچسب: , , , , , ,

مدار قدرت مدار قدرت چیلرهای جذبی محدود به راه اندازی پمپ ها می شود.در چیلرهای جذبی شعله مستقیم و راه اندازی مشعل ها نی نیازمند مدار قدرت جداگانه ای است.به…