مخازن تحت فشار

مخزن تحت فشار

0 نظر برچسب: , , , , , , ,

مخزن تحت فشار سیستمی میباشد برای حفظ مایعات و گازهای مختلف و در فشار ها و حرارت های گوناگون از محیط . مخزن تحت فشار به صورتی طراحی و تولید…