منبع یا مخزن انبساطی دمایار

منبع انسباط

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

منبع انسباط یا مخزن انبساط یک مخزن کوچک است که از آن برای محافظت از سیستم های گرمایشی آبی بسته و سیستم آب گرم خانگی در مقابل فشار مورد استفاده…

مخزن انبساط حرارتی

مخزن انبساط

۰ نظر برچسب: , , , , , , , ,

مخزن انبساط برای کنترل فشار در سیستم های آب قابل حمل طراحی شده است. آب گرم کن و یا آب گرم سیستم ساختمان معمولا آب حرارتی گسترش یافته ایجاد می…