گلاب-گیر

گلاب گیر30 لیتری

0 نظر برچسب: , , , , , ,

گلاب گیر 30 لیتری استیل گازدار این دستگاه برای گلاب گيري و يا عرق گيري و تقطير به صورت بسيار ساده و با کاربرد خانگي طراحي و ساخته شده است…

گلاب-گیر

گلاب گیر20 لیتری

0 نظر برچسب: , , , , ,

گلاب گیر 20 لیتری این دستگاه برای گلاب گيري و يا عرق گيري و تقطير به صورت بسيار ساده و با کاربرد خانگي طراحي و ساخته شده است . اجزاي…

گلاب-گیر

گلاب گیر 20 لیتری

0 نظر برچسب: , , , , ,

گلاب گیر 20 لیتری این دستگاه برای گلاب گيري و يا عرق گيري و تقطير به صورت بسيار ساده و با کاربرد خانگي طراحي و ساخته شده است . اجزاي…

گلاب-گیر

گلاب گیر خانگی

0 نظر برچسب: , , , , ,

گلاب گیر 10 لیتری خانگی   این دستگاه برای گلاب گيري و يا عرق گيري و تقطير به صورت بسيار ساده و با کاربرد خانگي طراحي و ساخته شده است…