منبع کنداس دمایار

منبع کندانس

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

در واقع به صورت منبع ذخیره ای برای دیگ بخار در زمان قطع شدن احتمالی آب تغذیه عمل می کند. مخزن کندانس علاوه بر صرفه جویی به صورت منبع ذخیره…