ایرواشرgf

ایرواشر

0 نظر برچسب: , , , , ,

ایرواشر ایرواشر دستگاهی میباشد که جهت غبارگیری و زدودن آلودگی هوا، رطوبت زنی، رطوبت گیری و خنک سازی هوا مورد استفاده قرار میگیرد.ایرواشر می‌تواند بصورت مستقل و یا بعنوان جزیی…

ایرواشر پوشش تهویه

ایرواشر پویش تهویه

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ایرواشر پویش تهویه: دستگاههای ایروشر صنعتی جهت تولید هوای سرد در تابستان و در صورتیکه دارای کویل گرمایشی باشند ،جهت تولید هوای گرم در زمستان استفاده می شوندو قابل استفاده…