انواع بویلرهای روغن دغ

بویلر روغن داغ

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , ,

بویلرهای روغن داغ گروه صنعتی دمایار در دو نوع کوئلی ایستاده و افقی  از ظرفیت های 200.000Kcal/hrتا 5.000.000 بافشار کاری 10 اتمسفر و دمای خروجی روغن داغ تا300 درجه سانتی…