شرایط فروش سیستم های دانخوری های دمایار

دانخوری

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

سیستم های دانخوری اختصاصی با طراحی لوله های خط دار و تغییرات اساسی درشکل بشقاب ها توسط گروه صنعتی دمایار به تولید رسیده اند. گروه صنعتی دمایار با تولید سیستم…