1

کولر پرتابل

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

کولر پرتابل از کولر های فوق جهت سرمایش و گرمایش مکان های مختلف از قبیل بانک ها و مغازه ها و … بهره گرفته میشود. این کولر ها محل کمی…