کلکتور-خوشیدی

کلکتور خورشیدی

0 نظر برچسب: , , , , ,

کلکتور خورشیدی کلکتور مهم ترین بخش یک آبگرمکن خورشیدی است که شامل یک ورق تیره برای جذب حرارت تابشی خورشید است که رنگ تیره این ورق جهت افزایش ضریب جذب …