پمپ-فشار-قوی

پمپ فشار قوی

0 نظر برچسب: , , , , ,

پمپ افقی گریز از مرکز فشارقوی این پمپ دارای  پروانه‌های بین یاتاقانی، موتور جدا، چند طبقه و محفظه با برش‌های شعاعی می باشد. هر طبقه به وسیله اورینگ آب بندی…