دیگ آب داغ سوپر سه پاس دمایار

دیگ آب داغ سوپر سه پاس

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

دیگ های آب گرم  دمایار بر اساس استانداردهای اروپا و ISIR4231، ISIR7911 ملی ایران طراحی و ساخته می شوند.  مراحل تولید دیگ های آب داغ دمایار توسط مؤسسه استاندارد و…