هواکش-گلخانه-ای

هواکش گلخانه ای

0 نظر برچسب: , , , , ,

هواكش گلخانه ای این هواکش داراي هوادهي زياد، آلودگي صوتي كم، مصرف انرژي پايين میباشد. این هوا کش ها مجهز به دمپر اتوماتيك و عملكرد مطمئن میباشند كه نياز بسيار…