هواساز-دوجداره-مکشی

هواساز دوجداره مکشی

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

• متناسب به منظور اجرا  در فضای داخل و خارج (In Door or Out Door) • تولید شده با پانل های دوجداره به منظور کاهش صدا و هدر رفتن انرژی…