آرشیو برچسب ها : قیمت منبع کوئل دار

  کوئل مسی دمایار که مورد استفاده در منابع، بر اساس استاندارد می باشد. . پوشش های لازم برای خروج آب گرم و ورود آن، و …. نصب شده است. . حداقل دو لایه اپاکسی در داخل منابع استفاده می شود و هر منبع کوئلی مسی دارای پایه مناسب فولادی است. مخزن اصلی با فشار […]

منبع های کویلدارشرکت حرارت گستربر اساس نقشه و روش تولید شرکت( بل اند گاست )امریکا، معتبرترین و باسابقه ترین تولید کننده منابع کویلداردر دنیا، می باشد که با در نظر گرفتن کلیه جوانب مهندسی و استانداردها به منظور ایجاد آب گرم مورد استفاده از طریق بخار یا آبداغ طراحی شده اند. منابع کویل دار شرکت […]

error: دزدی ممنوع !!!