مبدل گرمایی EHR

مبدل گرمایی EHR

۰ نظر برچسب: , , , , ,

مبدل گرمایی Ehr، یک سیستم یکپارچه است که برای بازیافت انرژی گرمایی که از احتراق گاز تولید میشود و یاهوای گرم که از طریق دودکشها به اتمسفر فرستاده می شود،…