کارتریج

فیلتر کارتریج

0 نظر برچسب: , , , , ,

فیلتر های کارتریج فیلترهای کارتریج به منظور از بین بردن موثر لجن، خاک، شن، زنگ لوله ها و دیگر ذرات جامد معلق در آب و دیگر سیالات مشابه و برای…