35

فیلتر کربن فعال

۰ نظر برچسب: , , , , ,

فیلتر کربن فعال گرانولی (GAC Filter) فیلترکربن فعال جهت از بین بردن طعم، بو، رنگ، BOD، COD، مواد آلی و کلر آزاد به کار میروند. کربن فعال مواد آلی موجود…