آرشیو برچسب ها : قیمت ضدعفونی کننده UV

نور فرابنفش در طول موج بین ۲۰۰nm   و ۲۸۰nm  خاصیت گندزدایی آب را دارد و بر روی DNA میکروارگانیسم ها تاثیر میگذارد و آنها را عقیم می کند و بدین ترتیب از تکثیر آنها جلوگیری میکند . بالاترین راندمان این فرآیند در طول موج ۲۵۴nm صورت می گیرد.در این سیستم ها اب بعد از فیلتر […]

error: دزدی ممنوع !!!