9

صداگیر کانالی

0 نظر برچسب: , , , , ,

صدا گير ها در دو نوع گرد و چهار گوش که مناسب جهت نصب در سیستم های کانال کشی رفت و برگشت اعم از ایرواشر ،هوا ساز و پکیج یونیت…