آرشیو برچسب ها : قیمت سیستم گرمایشی OHA

برای کارگاهها . سالنهای بلند .ورزشگاهها و کلیه ساختمانهایی که به گرمایش یکنواخت نیاز دارند سیستم گرمایش مدل OHA توصیه میشود. از مشعل فشار منفی با راندمان بالا در این سیستم گرمایشی استفاده شده و سیکل چرخشی محصولات احتراق داخل لوله ها و محفظه احتراق از مهمترین نکات OHA می باشد.به طوریکه ۸۰ درصد گازهای […]