سیستم گرمایشی تابشی

سیستم گرمایشی تابشی

0 نظر برچسب: , , , , ,

سیستم گرمایشی تابشی بدون اینکه انرژی گرمایی خود را به هوا منتقل کند اول به کف سالن میرساند و بستری گرم برای پرنده ایجاد میکند و بدون اتلاف انرژی تعداد…