تهویه مطبوع

کنترل دریچه ها در سیستم تهویه مطبوع

۰ نظر برچسب: , , , ,

سیستم های کانال کشی بزرگ مانند فن کویل شامل دریچه های هوای بیرون و هوای برگشتی و پیچه های ابگرم و اب سرد یا بخار اب و دستگاههای رطوبت زن…