آرشیو برچسب ها : قیمت سيستم تصفيه ممبران

سیستم تصفیه ممبران بیوراکتور (MBR) در فرآیند MBR روش‌های قدیمی فیلتراسیون با فرآیندهای غشایی تکامل یافته‌اند. در این فرآیندها از غشاهای نیمه تراوا به عنوان عامل اصلی جداسازی بهره گرفته میشود. فرآیندهایی که براساس انواع غشا پی‌ریزی میشوند، قادر به جداسازی مواد با اندازه‌های مختلف از سیال میباشند. بیوراکتورهای غشایی به طور کلی سیستم‌هایی میباشند […]

error: دزدی ممنوع !!!