کوره-هوای-گرم-گاز-افروز

کوره هوای گرم

0 نظر برچسب: , , , ,

از کوره هوای گرم به عنوان یکی از تجهیزات مولد گرما استفاده میشود و از نظر گردش هوا در دو گروه طبیعی (بدون فن) و اجباری (فن دار) تقسیم بندی…