هواکش-سقفی

هواکش سقفی

0 نظر برچسب: , , , , ,

هواکش سقفی انتقال قدرت به 2 صورت پولی تسمه و مستقیم میباشد جنس پره ها و کلاهک های بارانگیر فوقانی و تحتانی از آلومینیوم میباشد شاسی دستگاه و پایه موتور…