اسپلیت-خورشیدی

اسپلیت خورشیدی

0 نظر برچسب: , , , , , ,

اسپلیت خورشیدی اسپلیت فوق طوری طراحی گردیده است که به صورت کامل با برق DC کار نمایـد. در قطعات داخلی از هیچگونه قطعات AC استفاده نشده است. یک بــرق DC…